طرح آجر های تامبل

 
آجر ۵×۲۰ کرم شکلاتی

آجر ۵×۲۰ کرم شکلاتی

آجر ۷×۲۰ قرمز آذر شهر

آجر ۷×۲۰ قرمز آذر شهر

آجر ۷×۲۰ سیلور

آجر ۷×۲۰ سیلور

آجر۷×۲۰گردویی بی موج آذرشهر

آجر۷×۲۰گردویی بی موج آذرشهر

آجر ۷×۲۰تایگر

آجر ۷×۲۰تایگر

آجری تامبل کرم اخرایی

آجری تامبل کرم اخرایی

آجر ۷۲۰پوست ماری

آجر ۷۲۰پوست ماری

آجر٥*٢٠سيلور

آجر٥*٢٠سيلور

آجر۷×۲۰تامبل سیلور آذرشهر

آجر۷×۲۰تامبل سیلور آذرشهر

آجر ۷×۲۰لیمویی آذرشهر

آجر ۷×۲۰لیمویی آذرشهر

آجر ۷×۲۰ کرم برشی

آجر ۷×۲۰ کرم برشی

آجر ۷×۲۰ تامبل قرمز آذرشهر

آجر ۷×۲۰ تامبل قرمز آذرشهر